Khoan hãy vứt vội những tấm bìa carton này đi bởi vì chúng còn có ích lắm đó , thử lên ý tưởng thiết kế bộ bàn ghế nội thất trong gia đình mình nhé .

Vật dụng để làm rất đơn giản , chỉ cần lên được hình dáng của bộ bàn ghế , sau đó kết hợp cắt ghép những tấm bìa carton cứng và dùng keo gắn lại . Sẽ hình thành bộ bàn ghế độc nhất vô nhị.

Bạn không lo nó không vững chắc , chỉ cần bạn chọn ra được những tấm bìa carton có độ cứng cao thì khi ghép lại sẽ ra bộ bàn ghế cực chắc chắn , hãy cùng xem những ý tưởng thiết kế bộ bàn ghế dưới đây,biết đâu sẽ giúp bạn có nhiều ý tưởng hơn.

ý tưởng sáng tạo bàn ghế từ bìa carton cũ

ý tưởng sáng tạo bàn ghế từ bìa carton cũ

ý tưởng sáng tạo bàn ghế từ bìa carton cũ

ý tưởng sáng tạo bàn ghế từ bìa carton cũ

ý tưởng sáng tạo bàn ghế từ bìa carton cũ

ý tưởng sáng tạo bàn ghế từ bìa carton cũ

ý tưởng sáng tạo bàn ghế từ bìa carton cũ

ý tưởng sáng tạo bàn ghế từ bìa carton cũ

ý tưởng sáng tạo bàn ghế từ bìa carton cũ

ý tưởng sáng tạo bàn ghế từ bìa carton cũ

ý tưởng sáng tạo bàn ghế từ bìa carton cũ

ý tưởng sáng tạo bàn ghế từ bìa carton cũ

ý tưởng sáng tạo bàn ghế từ bìa carton cũ

ý tưởng sáng tạo bàn ghế từ bìa carton cũ