Mặc dù đã có cảnh giác với lần mắc bẫy thứ nhất nhưng anh chàng vẫn không thoát khỏi màn thứ hai , chỉ bởi vì độ trong suốt của băng dính đã làm anh liên tiếp mắc bẫy

Cũng vì điều này mà anh chàng đã tỏ ra khá bực tức vì màn chơi khăm này , khuyến cáo cho những ai có ý định làm điều này với bạn bè thì nên chọn lúc bạn bè của bạn không quá bực tức nếu không thì có thể bạn của bạn sẽ nổi nóng đấy :)