Liên hệ

Địa chỉ:
Số 20, Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội
KCN Vĩnh Tuy , Hoàng Mai , Hà Nội
Điện thoại:
0466565777
Mobile:
0981 45 1111 - 0981 46 1111

Gửi Email

Send an Email
(Tùy chọn)